נפגשנו באביב שנת 2010. מספר שבועות אחר כך נסע מתי G. להעביר את הקיץ בלונדון ובניו-יורק, כהרגלו מאז שב ארצה.
  "מה אעשה?" שאלתי.
  "תכתבי" אמר, "תכתבי יומן".
כתבתי. בעיקר לעצמי כתבתי, שככה מתבהרות מחשבותי.
ערב ראש השנה חזר וביקש לקרוא. מרק החג בעבע בסיר גדול. גבו אלי, מתי G. ישב וקרא. כשסיים, פנה אלי ואמר "במגרות שלי יש רישומים שמחכים לטקסט הזה כבר שלושים שנה". הבטתי בו בתמיהה מהולה בחוסר אמון.
"את לא מבינה" אמר, "את לא מבינה שגבר מחכה כל החיים למכתב אהבה שכזה".
בפעם הבאה שפגשתי את הטקסטים שלי הם היו מונחים ליד הרישומים שלא ראיתי עד אותו רגע. בכיתי.


"...היום נשאר אותו דבר. שמש קיץ חורכת, שמיים תכלת ללא ענן, ים כחול, כביש שחור, עץ - אשל דק מחטים... קריאת העורב.....
זו אני שמשתנה.

אני כותבת כי אתה קורא.
אני כותבת כי אתה קורה.
מתוך שאני יודעת איך אתה קורא אני יודעת איך לכתוב.
כותב צריך קורא אחד. לפחות. ואולי אפילו די בכך.
אחד נכון.

אני מתגעגעת אליך, התגעגעות נעימה כזאת. לא דוקרת, לא מכַלָה. מין רפרוף נעים ליד הלב, שיודע שאתה תחזור, ועד אז נהנה אותו הלב מהמרחב הישן והמוכר של "הלבד" שבא לביקור למשך חודש אוגוסט.
רק בפיזיות, הלבד, ולא בנשמה.
וזה כל ההבדל..."