ספרי אמן

ואהבה, מה עם האהבה? / Notes of Love

בשנת 2010 פגשתי את מתי G. אלמן ואלמנה. שלא כמו פעם, כשהיינו צעירים, לא נסחפנו לתוך האהבה בעיניים עצומות. פסענו לתוכה בהיסוס ובזהירות, עינינו פקוחות.

יחד יצרנו שלושה ספרי אמן מלווים שבע שנים ראשונות וטובות לאהבתנו. תחילתה של מערכת יחסים, והתפתחותה לאהבה מלאה ועשירה. הספרים מאגדים קטעים מתוך יומן אישי שלי שנכתבו בשנים 2010 – 2015, ורישומים של מתי G. שנעשו כהכנות לעבודות שביצע בשנים 1970-1990 בהיותו בלונדון.
ספר ראשון - "אני כותבת לך את אוגוסט 2010", נוגע בגישושים ראשונים.
ספר שני - "שרידי האישה ההגיונית" מתאר חיי יומיום של זוג ב"סיבוב שני לאהבה".
ספר שלישי – "האמן והבורגנית" עוקב אחרי עמידות האהבה במבחן החיים.
בשנת 2016 – אוגדו שלושת ספרי האמן לספר פופולרי תחת השם "והאהבה, מה עם האהבה"?


טקסט - נעמי ר. עזר, רישומים – מתי גרינברג
תרגום לאנגלית – לואיז בית לחם

טקסט - נעמי ר. עזר, רישומים – מתי גרינברג
תרגום לאנגלית – לואיז בית לחם

טקסט - נעמי ר. עזר, רישומים – מתי גרינברג
תרגום לאנגלית – תמליל-שגב